DronAcademy - Reklama dronem

Jednakże produkcja filmu fabularnego w porównaniu z filmami reklamowymi, to zupełnie inny rodzaj działania. Film fabularny, czy niekiedy także dokumentalny, to wybitnie dzieło twórcze. Liczy się jego odrębność tematyczna i sposób poprowadzenia opowieści. Natomiast film reklamowy to bardziej praca obliczona na uzyskanie konkretnego efektu. Ważny po prostu jest rezultat komercyjny. To wymaga m.in. umiejętności skondensowania treści i jej przekazu. W produkcji tego typu filmów specjalizuje się firma Dronacademy.