Geoscanners: profesjonalna aparatura georadarowa

Stosowane jest zarówno do badań na stosunkowo niewielkich głębokościach, jak i do sondowania struktury nawet kilkaset merów w głąb powierzchni. Wszystko zależy od celów badania. Zgodnie z nimi pracownicy firmy Geoscanners dobierają odpowiedni typ sprzętu, aby uzyskać optymalne wyniki pomiaru. Na przykład do badania georadarem płytkich stref i wykrywania niewielkich detali stosuje się urządzenia emitujące fale o wysokich częstotliwościach, które dają dokładny obraz, o wysokiej rozdzielczości. Do wykrycia obiektów ukrytych głębiej stosuje się już fale o mniejszych częstotliwościach.