Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Prezentowane przez Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych, metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, prezentują nowe spojrzenie na pracę z chorymi. Przykładowo Wideotrening Komunikacji pozwala przyswoić informacje na temat ewentualnego eliminowania problemów z nauką, nieodpowiednim zachowaniem oraz zbliżyć opiekunów do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą dostępną na stronie internetowej Ośrodka. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza.