Mini Uni - Przedszkole prywatne

Dzieci są różne. Zresztą tak jak każda osoba bez względu na wiek mniej lub bardziej różni się od innych ludzi. Stąd też rolą dobrej placówki jest zadbanie, by wszystkie uczęszczające tam dzieci odnalazły zadowolenie i radość. Takie podejście jest wyznacznikiem działania Uniwersytetu Maluszka, przedszkola prywatnego działającego w Poznaniu. Jego założyciele przyjęli za cel, aby ich przedszkole nie tylko było czasem radosnego dzieciństwa, lecz także dobrym wspomnieniem na całe życie. Wszak przede wszystkim dzieciństwo powinno zapewniać jak najwięcej zadowolenia i dobrych przeżyć.