osrodek.terapie-uzaleznien.com.pl/oferta/internet

Dziś, kiedy mówi się o nałogach, nie wymienia się tylko tych, które wiążą się z substancjami psychoaktywnymi. Zagrożeniem dla zdrowia oraz stosunków społecznych jest również uzależnienie od komputera, sieci czy gier komputerowych. OAZA to prywatne centrum leczenia uzależnień, w którym świadczona jest kompleksowa pomoc osobom mającym problem z niekontrolowanym spędzaniem czasu przy komputerze. Z terapeutami konsultowane są wszelkie niepokojące objawy, które odbijają się na psychice i codziennym życiu osoby uzależnionej. Na ich podstawie przygotowany jest program spersonalizowanej terapii.