Psychoterapia-leczenie alkoholizmu

Jeżeli środki farmakologiczne nie pomagają w walce z uzależnieniem od alkoholu, to, jakie leczenie alkoholizmu będzie najbardziej skuteczne? Słowo klucz to psychoterapia. Celem tej stosowanej w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień AGNUS jest zmiana sposobu myślenia i postępowania osób uzależnionych. To pierwszy krok na drodze do wyzdrowienia. Terapia odwykowa nie jest łatwa i zwykle trwa nawet do dwóch lat. Spotkania mają charakter grupowy lub indywidualny i są uzupełnione o Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików, który ma przekonać alkoholików do przewartościowania swojego życia.